TRANSPARÈNCIA EN LA PLANIFICACIÓ I ORGANITZACIÓ DEL CONSORCI


Planificació de la tramitació dels expedients d'infracció urbanística
(aprovat a la Junta de Govern del Consorci de dia 18.01.2017)Pla anual d'inspecció urbanística per a 2017
(aprovat a la Junta de Govern del Consorci de dia 18.01.2017)


Vigents fins que no s'aprovin unes noves planificacions