TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS

CONVENIS
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL CONSORCI PER A LA CESSIÓ DE TRES ORDINADORS Signat el 2 de maig de 2016, ratificat en la Junta de Govern del Consorci de dia 20.07.2016