TRANSPARÈNCIA EN LES CONTRACTACIONS DE SERVEIS

CONVENIS
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL INSULAR DE MENORCA I EL CONSORCI PER A LA CESSIÓ DE TRES ORDINADORS Signat el 2 de maig de 2016, ratificat en la Junta de Govern del Consorci de dia 20.07.2016
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE CIME, AJUNTAMENTS I CONSORCIS PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI INSULAR DE SEGURETAT I SALUT LABORAL DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL DE L'ILLA DE MENORCA aprovat a la Junta de Govern del Consorci de dia 27.11.2018
ACORD DE VOLUNTAT PRÈVIA D'ADHESIÓ A L'ACORD MARC PER AL SUBMINISTRAMENT I MANTENIMENT D'IMPRESSORES I EQUIPS MULTIFUNCIÓ PER AL CIM I ELS SEUS ENS DEPENDENTS  aprovat a la Junta de Govern del Consorci de dia 27.11.2018