Notificacions

Aquí podeu consultar els actes administratius que no s'han pogut notificar personalment al domicili o perquè es desconeix l'adreça actual de les persones interessades, o bé per absència d'aquestes en els intents de la notificació personal, i que s'han publicat en el BOE

Anunci de notificació de 22 de novembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 16/09/03 - 16/09/03-S (PDU-2016-18) Edicte BOE

Anunci de notificació de 22 de novembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2020-70. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 de novembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2021-16. Edicte BOE

Anunci de notificació de 11 de novembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2020-90) Edicte BOE

Anunci de notificació de 27 d'octubre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 17/08/07 - 17/08/07-S (PDU-2015-4) Edicte BOE

Anunci de notificació de 27 d'octubre de 2021 en procediment de disciplina urbanistica (Resolució de recurs en expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 07/08/06 PDU-2006-33. Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 d'octubre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (resolució recurs contra primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 09/07/02 (PDU-2020-32) Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 d'octubre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (tercera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 10/07/12 PDU-2010-26. Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 d'octubre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (segona multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 08/07/06 (PDU-2006-11) Edicte BOE

Anunci de notificació de 14 d'octubre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (citació en termini en el procediment contencios administratiu 143/2021 del Jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca. Expedient PDU-2020-69 (CAD-2021-22)Edicte BOE

Anunci de notificació de 14 d'octubre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (citació en termini en el procediment contencios administratiu 152/2021 del Jutjat contenciós administratiu núm. 1 de Palma de Mallorca. Expedient 12/06/02 PDU-2009-10 (CAD-2021-23). Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de setembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (certificat de la resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 10/07/12 (PDU-2010-26). Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de setembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística (certificat de la resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 08/07/06 (PDU-2006-11) Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de setembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística ( proposta de resolució d'expedient sancionador) Expedient 13/03/04-S (PDU-2021-98). Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de setembre de 2021 en procediment de disciplina urbanística ( resolució d'expedient sancionador) Expedient 14/06/10-S (PDU-2021-41). Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 d'agost de 2021 en procediment de disciplina urbanística (suspensió d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2018-22. Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 d'agost de 2021 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2018-38. Edicte BOE

Anunci de notificació de 14 de juliol de 2021 en procediment de disciplina urbanística (primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 12/06/07 (PDU-2020-153) Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de juliol de 2021 en procediment de disciplina urbanística (apercibiment previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 17/02/30 (PDU-2016-11) Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 de juny de 2021 en procediment de disciplina urbanistica (resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2019-46. Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 de juny de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre juridic perturbat i sancionador) Expedient 17/08/07 - 17/08/07-S (PDU-2015-4). Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 de juny de 2021 en procediment de disciplina urbanística (sisena multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 14/07/07 PDU-2014-16. Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 de juny de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2020-11. Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 de juny de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient sancionador) Expedient 14/06/10-S (PDU-2021-41). Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 de maig de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient sancionador) Expedient 14/06/10-S (PDU-2021-41). Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de maig de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2017-46. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de maig de 2021 en procediment de disciplina urbanística (suspensió d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2017-46.Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 de maig de 2021 en procediment de disciplina urbanística (resolucó d'expedient sancionador) Expedient 13/05/04-S (PDU-2020-140). Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 de maig de 2021 en procediment de disciplina urbanística (resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 18/02/13 - 18/02/13-S (PDU-2017-30). Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 de maig de 2021 en procediment de disciplina urbanística (donar compte de sentència desestimatòria 39/21 de 2.2.2021) Expedient 07/09/04 (PDU-2021-29) Edicte BOE

Anunci de notificació de 28 d'abril de 2021 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2019-103. Edicte BOE.

Anunci de notificació de 28 d'abril de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2018-38. Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 d'abril de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic i sancionador) Expedient PDU-2017-46. Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 d'abril de 2021 en procediment de disciplina urbanística (resolució de recurs en expedient sancionador) Expedient 12/06/07-S (PDU-2012-3) Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 d'abril de 2021 en procediment de disciplina urbanística (resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador - revisió d'ofici) Expedient 16/04/01 - 16/04/01-S (PDU-2015-8)Edicte BOE

Anunci de notificació de 31 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2021-16. Edicte BOE.

Anunci de notificació de 31 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i sancionador) Expedient PDU-2019-46. Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació expedient sancionador) Expedient 14/09/05-S (PDU-2021-13).Edicte BOE

Anunci de notificació de 22 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 18/02/19 - 18/02/19-S (PDU-2017-55). Edicte BOE

Anunci de notificació de 22 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2019-46. Edicte BOE

Anunci de notificació de 15 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 17/08/07 - 17/08/07-S (PDU-2015-4). Edicte BOE

Anunci de notificació de 15 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (resolució de recurs en expedient sancionador) Expedient 09/08/06-S (PDU-2009-1). Edicte BOE

Anunci de notificació de 15 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (suspensió expedient de restabliment i sancionador) Expedient 18/05/02 - 18/05/02-S (PDU-2017-38) Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 de març de 2021 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 18/07/09 (PDU-2018-23) Edicte BOE

Anunci de notificació de 26 de febrer de 2021 en procediment de disciplina urbanística (suspensió procediment sancionador) Expedient 16/05/01-S (PDU-2016-44) Edicte BOE

Anunci de notificació de 26 de febrer de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 18/05/02 - 18/05/02-S (PDU-2017-38).Edicte BOE

Anunci de notificació de 23 de febrer de 2021 en procediment de disciplina urbanística (apercibiment previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 13/06/01 (PDU-2020-150). Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de febrer de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2020-17. Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de febrer de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2018-38. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de gener de 2021 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expediente contra nous responsables) Expedient PDU-2017-46. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de gener de 2021 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2020-79. Edicte BOE

Anunci de notificació de 29 de desembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Apercibiment previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 08/06/02 (PDU-2020-93) Edicte BOE

Anunci de notificació de 29 de desembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2020-17. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11de desembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2019-46. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 de desembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2020-60. Edicte BOE

Anunci de notificació d'1 de desembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (inici expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic contra nous responsables i acumulació) Expedient 18/02/19 - 18/02/19-S (PDU-2017-55)Edicte BOE

Anunci de notificació d'1 de desembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (segona multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 11/09/03 (PDU-2020-34) Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de novembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (segona multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 10/07/12 (PDU-2010-26) Edicte BOE

Anunci de notificació de 21 d'octubre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Apercebiment previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 13/09/02 (PDU-2020-123) Edicte BOE

Anunci de notificació d'1 d'octubre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 19/02/02 - 19/02/02-S (PDU-2017-57) Edicte BOE
 
Anunci de notificació de 23 de setembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient 16/05/01-S (PDU-2016-44) Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de setembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 11/09/03 (PDU-2020-34) Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de setembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 19/02/02 - 19/02/02-S (PDU-2017-57) Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de setembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 18/09/03 - 18/09/03-S (pdu-2018-26) Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de setembre de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient PDU-2019-116. Edicte BOE

Anunci de notificació de 31  d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient 12/06/06-S (PDU-2020-103) Edicte BOE

Anunci de notificació de 31 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2020-5. Edicte BOE

Anunci de notificació de 31 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2020-79. Edicte BOE

Anunci de notificació de 31 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2017-36. Edicte BOE

Anunci de notificació de 26 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat (Expedient 18/02/19 - 18/02/19-S (PDU-2017-55). Edicte BOE

Anunci de notificació de 26 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2018-46. Edicte BOE

Anunci de notificació de 26 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2018-49. Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (apercibimient previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 10/08/07 (PDU-2010-37) Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs en expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 12/08/01 (PDU-2011-4) Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient PDU-2019-49. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient 16/05/01-S (PDU-2016-44) Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (íncoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 18/05/02 - 18/05/02-S (PDU-2017-38) Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient PDU-2019-103. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 d'agost de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient sancionador) Expedient 13/06/09-S (PDU-2020-46). Edicte BOE

Anunci de notificació de 24 de juliol de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador) Expedient 17/02/23 - 17/02/23-S (PDU-2017-65) Edicte BOE

Anunci de notificació de 21 de juliol de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient sancionador) Expedient 15/06/01-S (PDU-2014-17) edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de juliol de 2020 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient sancionador) Expedient 13/09/07-S (PDU-2020-29) edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de juliol de 2020 en procediment de disciplina urbanística (novena multa coercitiva per incumpliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 08/03/03 (PDU-2008-1)Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de juny de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient 17/07/13-S (PDU-2018-30) Edicte BOE

Anunci de notificació de 4 de juny de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 17/02/01-S (PDU-2019-88) Edicte BOE

Anunci de notificació de 4 de juny de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient 15/06/01-S (PDU-2014-17)Edicte BOE

Anunci de notificació d'1 de juny de 2020 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient 15/09/01-S (PDU-2015-16) Edicte BOE

Anunci de notificació d'1 de juny de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 17/08/13 (PDU-2017-2) Edicte BOE

Anunci de notificació d'1 de juny de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 13/05/04 (PDU-2013-24) Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 de febrer de 2020 en procediment de disciplina urbanística (vuitena multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 08/03/03 (PDU-2008-1) Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de gener de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs en expedient de restabliment de la legalitat urbanística i sancionador) Expedient 17/08/02-17/08/02-S (PDU-2017-20) Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de gener de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs en expedient sancionador) Expedient 10/08/07-S (PDU-2010-17) Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 de gener de 2020 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 15/03/01 (PDU-2014-11) Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 de novembre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (suspensió d'expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 17/05/08 - 17/05/08-S (PDU-2016-39) Edicte BOE

Anunci de notificació de 6 de novembre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 17/05/08 - 17/05/08-S (PDU-2016-39) Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 de novembre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 07/05/02 (PDU-2018-32). Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 de novembre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 12/05/02-S (PDU-2019-82). Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 d'octubre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 18/05/05 (PDU-2006-12) Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 d'octubre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs en expedient de restabliment de la legalitat urbanística i sancionador) Expedient 17/08/04 - 17/08/04-S (PDU-2013-16) Edicte BOE

Anunci de notificació de 23 de setembre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 18/09/03 - 18/09/03-S (PDU-2018-26) Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de setembre de 2019, de primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució (expedient núm. 10/08/05 (PDU-2010-30). Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 de setembre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 03/08/06 (PDU-2006-29) Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 de setembre de 2019 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 13/05/01 (PDU-2014-11) Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de setembre en procediment de disciplina urbanística (tercera multa coercitiva per incumpliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 14/07/07 (PDU-2014-16) Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de setembre en procediment de disciplina urbanística (primera multa coercitiva per incumpliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 02/07/05 (PDU-2005-2) Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolucio d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 18/05/05 (PDU-2006-12) Edicte BOE

Anunci de notificació de 22 de juliol de 2019 en procediment de disciplina urbanística (resolució d'expedient sancionador) Expedient 13/04/05-S (PDU-2013-22) Edicte BOE

Anunci  de notificació de 22 de juliol de 2019 en procediment de disciplina urbanística (setena multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 08/03/03 (PDU-2008-1) Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 de juliol de 2019 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient de restitució) Expedient 18/05/05 (PDU-2006-12). Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 de juliol de 2019 en procediment de disciplina urbanística (citació a termini en el procediment contenciós administratiu 81/2019 del jutjat contenciós administratiu núm. 2 de Palma de Mallorca) Expedient 13/04/02 - PDU-2012-16 (CAD-2019-13) Edicte BOE

Anunci de notificació de 30 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 12/06/06 (PDU-2012-27). Edicte BOE

Anunci de notificació de 24 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (citació en termini en el procediment contenciós administratiu 160/2018) Expedient 10/08/06(*) CAD-2019-1. Edicte BOE

Anunci de notificació de 22 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (resolucio d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 15/06/01 (PDU-2014-14) Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 18/07/08-S (PDU-2013-4) Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Apercibiment previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 15/06/06 (PDU-2006-27) Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Apercibiment previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 07/09/07 (PDU-2007-13) Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Apercibiment previ a la imposició de multes coercitives) Expedient 22/06/06 (PDU-2006-21) Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució dels expedients de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador per infracció urbanística) Expedient 16/07/07 - 16/07/07-S (PDU-2017-58) Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i expedient sancionador) Expedients 17/09/02 - 17/09/02-S (PDU-2006-10). Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució dels expedients de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i sancionador per infracció urbanística) Expedient 18/07/05 - 18/07/05-S (PDU-2016-13). Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (citació en termini en el procediment contenciós administratiu 160/2018) Expedient 10/08/06(*) CAD-2019-1. Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 07/06/12 (PDU-2007-8). Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 de maig de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 15/04/02 - PDU-2015-7. Edicte BOE.

Anunci de notificació de 12 d'abril de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 12/07/04 (pdu-2012-25) Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 d'abril de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 17/07/13 - pdu-2016-27) Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 d'abril de 2019 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restitució i sancionador) Expedient 18/06/07 - 18/06/07-S (pdu-2010-15) Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 d'abril de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i expedient sancionador) Expedient  17/02/22 - 17/02/22-S (pdu-2010-3) Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 d'abril de 2019 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució dels expedients de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i sancionador per infracció) Expedient 17/08/13- 17/08/13-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 d'abril de 2019 en procediment de disciplina urbanística (Segona multa coercitiva per incumpliment injustificat de l'ordre de restitució). Expedient 12/07/02 (pdu-2010-20). Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 d'abril de 2019 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient de restitució i sancionador) Expedient 17/07/02 - 17/07/02-S (pdu-2015-6). Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 12/06/02 (pdu-2009-10). Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 10/08/07-S (pdu-2010-17). Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Aixecament de la suspensió de l'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i del sancionador) Expedients 17/09/02 - 17/09/02-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs en expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 17/08/01 (PDU-2016-2). Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs en expedient sancionador) Expedient 17/08/01-S (PDU-2016-17). Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució dels expedients de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i sancionador per infracció urbanística) Expedient 17/08/13 - 17/08/13-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució dels expedients de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i sancionador per infracció urbanística) Expedient 17/07/19 - 17/07/19-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 de desembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució d'expedient de restitució de la legalitat urbanística perturbada) Expedient 17/07/16. Edicte BOE

Anunci de notificació de 21 de novembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 16/08/01 - pdu-2016-26). Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de novembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 08/05/06 - pdu-2006-8). Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de novembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i inscripció anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/07/02 - 17/07/02-S (pdu-2015-6). Edicte BOE

Anunci de notificació de 31 de octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat i inscripció anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 18/08/01 - 18/08/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 25 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador, acumulació i tramitació conjunta) Expedient 17/02/22-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació d'expedient sancionador) Expedient 18/07/08-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística) Expedient 10/07/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 17/05/14. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 17/05/14-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i inscripció anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/07/09 - 17/07/09-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (incoació de procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i inscripció anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/02/22-17/02/22-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 8 d'octubre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 17/02/15. Edicte BOE

Anunci de notificació de 27 de setembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 12/06/02 (pdu-2009-10) Edicte BOE

Anunci de notificació de 27 de setembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador) Expedient 13/06/02-S Edicte BOE

Anunci de notificació de 27 de setembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 10/07/07-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 21 de setembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i sancionador) Expedient 17/09/01 - 17/09/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de setembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 16/02/01. Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 de setembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució expedient sancionador) Expedient 13/06/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 5 de setembre de 2018 en procediment de disciplina urbanística (incoació de procediment sancionador i del restabliment de l'ordre jurídic perturbat i inscripció anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/02/22-17/02/22-S. Edicte BOE

Anunci de notificación de 31 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística  (resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 09/06/09. Edicte BOE

Anunci de notificació de 27 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística) Expedient 10/07/07-S.Edicte BOE

Anunci de notificació de 27 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució dels expedients de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i del sancionador per infracció urbanística) Expedient 17/09/01-17/09/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 17 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 09/08/06-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 17 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador) Expedient 17/07/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 17 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 17/02/15. Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 d'agost de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 16/07/05. Canvi d'instructora. Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 d'agost de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 16/07/08. Canvi d'instructora. Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 17/02/15. Edicte BOE

Anunci de notificació de 7 d'agost de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment de restitució i acumulació) Expedient 17/09/01 - 17/09/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de juliol de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 09/05/05. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de juliol de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació d'expedient sancionador) Expedient 09/05/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de juliol de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 08/07/02-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de juliol de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 17/07/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de juliol de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 14/07/06-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de juliol de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 10/08/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de juliol de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador) Expedient 12/05/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 4 de juny de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Posada en coneixement al Ministeri Fiscal per fets amb indicis de delicte - art. 319.2 CP) Expedient 16/02/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 21 de maig de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució de recurs d'expedient sancionador) Expedient 11/09/02-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 21 de maig de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 08/08/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 de maig de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 14/05/03-S.Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 de maig de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de resolució d'expedient sancionador per infracció urbanística) Expedient 13/06/01-S. Edicte BOE.

Anunci de notificació de 9 de maig de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació d'expedient sancionador) Expedient 10/09/02-S (*). Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de maig de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Inici d'expedient de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/02/15. Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 de maig de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 17/02/13. Edicte BOE

Anunci de notificació de 23 d'abril de 2018 en procediment de disciplina urbanística (citació a termini en el procediment contenciós administratiu 42/2018) Expedient 17/02/01. Edicte BOE

Anunci de notificació de 23 d'abril de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i inscripció d'anotació preventiva) Expedient 10/05/02-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 17 d'abril de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística) Expedient 10/08/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 3 d'abril de 2018 en procediment de disciplina urbanística (resolució d'expedient sancionador) Expedient 14/05/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de març de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística) Expedient 08/07/02-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 14 de març de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 15/06/01. Canvi d'instructora. Expedient 15/06/01. Edicte BOE

Anunci de notificació de 14 de març de 2018 en procediment de disciplina urbanística (primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 12/07/02. Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 de març de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i inscripció de nota marginal) Expedient 13/06/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 de març de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Reiteració de l'ordre de suspensió, incoació d 'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i acumulació) Expedient 16/02/01. Edicte BOE

Anunci de notificació de 23 de febrer de 2018 en procedimient de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 14/07/06. Edicte BOE

Anunci de notificació de 23 de febrer de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 17/05/05. Edicte BOE

Anunci de notificació de 23 de febrer de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 17/05/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de febrer de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística i de restauració de l'ordre jurídic pertorbat). Expedient 10/08/06 (*). Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de febrer de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística) Expedient 08/08/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 31 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística) Expedient 14/05/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 31 de gener de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 14/06/10. Canvi d'instructora. Expedient 14/06/10. Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expediente sancionador) Expedient 07/05/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 16/09/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 16/09/01. Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Incoació d'expedient sancionador i de restauració de l'ordre jurídic pertorbat i anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/02/30 - 17/02/30-S.Edicte BOE

Anunci de notificació de 12 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador i de restauració de l'ordre jurídic pertorbat i anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 16/02/01 - 16/02/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 de gener de 2018 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 12/07/04. Canvi d'instructora. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 14/07/02-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 4 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador). Expedient 14/06/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 4 de gener de 2018 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de resolució de l'expedient sancionador per infracció urbanística). Expedient 14/07/06-S. Edicte BOE
 
Anunci de notificació de 14 de desembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador). Expedient 07/09/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 de desembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 16/04/01. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 de desembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient sancionador) Expedient 16/04/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 de desembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació d'expedient de restauració de l'ordre jurídic pertorbat i anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/02/15. Edicte BOE

Anunci de notificació d'11 de desembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació d'expedient sancionador) Expedient 09/08/06-S. Edicte BOE 

Anunci de notificació de 30 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 17/02/13. Edicte BOE

Anunci de notificació de 30 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Posada en coneixement al Ministeri Fiscal per fets amb indicis de delicte - art. 319.2 CP en expedient sancionador en matèria de disciplina urbanística) Expedient 17/02/13-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 30 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 17/05/05. Edicte BOE

Anunci de notificació de 30 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de resolució de la instructora en expedient sancionador per infracció urbanística). Expedient 17/05/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 28 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador) Expedient 13/07/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i de restabliment de l'ordre jurídic perturbat i inscripció anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/09/01 - 17/09/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 15 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador) Expedient 14/07/06-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 6 de novembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de demolició d'obras executadas sense llicència municipal) Expedient 09/05/05. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i de restauració de l'ordre jurídic pertorbat i anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/02/13 - 17/02/13-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 10/02/17.Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 d'octubre de 2017 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 12/06/06. Canvi d'instructora. Edicte BOE

Anunci de notificació de 16 d'octubrede 2017 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 20/06/06. Canvi d'instructora. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Reiteració de l'ordre de demolició d'acord a la disposició transitòria 9ª.3 de la LOUS) Expedient 08/08/03. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador) Expedient 14/05/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Primera multa coercitiva per incompliment injustificat de l'ordre de restitució) Expedient 14/07/07. Edicte BOE

Anunci de notificació de 9 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (incoació de procediment sancionador) Expedient 08/08/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 17/02/01. Edicte BOE

Anunci de notificació de 2 d'octubre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (resolució de recurs de reposició d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 08/08/06.Edicte BOE.

Anunci de notificació de 2 d'octubre de 2017 en procediment de restabliment de la legalitat urbanística en sòl rústic 07/06/12. Canvi d'instructora. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de setembre de 2017 en procediment de disciplina urbanítica (proposta de resolució del procediment sancionador per infracció urbanística) Expedient 07/09/04-S.Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de setembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador) Expedient 14/05/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de setembre ded 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i de restauració de l'ordre jurídic pertorbat i anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/05/05 - 17/05/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 18 de setembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució del procediment sancionador per infracció urbanística) Expedient 07/05/04-S. Edicte BOE

Anunci de  notificació de 15 de setembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Incoació de procediment sancionador i de restauració de l'ordre jurídic perturbat i anotació preventiva en el Registre de la Propietat) Expedient 17/05/05 - 17/05/05-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de setembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 16/09/01. Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de setembre de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de resolució del procediment sancionador per infracció urbanística) Expedient 16/09/01-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 21 d'agost de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Resolució d'expedient de restabliment de la legalitat urbanística) Expedient 04/09/05. Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 d'agost de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de resolució del procediment sancionador per infracció urbanística) Expedient 16/09/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 d'agost de 2017 en procediment de disciplina urbanística (Proposta de resolució del procediment sancionador per infracció urbanística) Expedient 14/06/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 10 d'agost de 2017 en procediment de disciplina urbanística (proposta de demolició d'obres executades sense llicència municipal) Expedient 16/09/04. Edicte BOE

Anunci de notificació de 6 de juliol de 2017 en procediment de disciplina urbanística (requeriment de suspensió, incoació de procediment de restabliment de l'ordre jurídic pertorbat i incoació de procediment sancionador) Expedient 17/05/03-17/05/03-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de juny de 2017 en procediment de disciplina urbanística (proposta de resolució del procediment sancionador per infracció urbanística) Expedient 10/08/07-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 20 de juny de 2017 en procediment de disciplina urbanística (reiteració de l'ordre de demolició d'acord amb la Disposició Transitòria 9ª.3 de la LOUS) Expedient 07/09/05. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de juny de 2017 en procediment de disciplina urbanística (iniciació de procediment sancionador) Expedient 07/09/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 19 de juny de 2017 en procediment de disciplina urbanística (iniciació de procediment sancionador i de restauració de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 10/08/06(*)-10/08/06(*)S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de juny de 2017 en procedimient de disciplina urbanística (incoació de procediment sancionador) Expedient 14/06/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de juny de 2017 en procedimient de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador contra altre pressumpte responsable i acumulació de procediments i incloure nou interessat en l'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 16/09/04-16/09/04-S. Edicte BOE

Anunci de notificació de 13 de juny de 2017 en procedimient de disciplina urbanística (incoació d'expedient sancionador contra altre pressumpte responsable i acumulació de procediments i incloure nou interessat en l'expedient de restabliment de l'ordre jurídic perturbat) Expedient 16/09/04-16/09/04-S. Edicte BOE