El Consorci executa l'ordre de suspensió i precinte d'unes obres

EXECUTADA ORDRE DE SUSPENSIÓ

El Consorci per a la Protecció de la Legalitat Urbanística en Sòl Rústic de l'Illa de Menorca ha executat una ordre de suspensió i precinte d'unes obres