Aprovada a la Junta de Govern del Consorci de dia 18 de gener de 2017 la Planificació de la tramitació dels expedients d'infracció urbanística del Consorci

PLANIFICACIÓ DE LA TRAMITACIÓ DELS EXPEDIENTS D'INFRACCIÓ URBANÍSTICA

La Junta de Govenr del Consorci, en sessió ordinària de dia 18 de gener de 2017 ha aprovat la Planificació de la tramitació dels expedients d'infracció urbanística del Consorci

Aquesta planificació estarà vigent durant l'any 2017 i fins que no s'aprovi una nova planificació