Organització

L'organització del Consorci s'estructura sobre la base de la preceptiva existència dels següents organs de govern:

1.- La Presidència, que queda atribuïda al Consell Insular de Menorca (que l'exercirà a través de la personal que l'exerceix a l'Administració insular o, si s'escau, a través d'aquella altra persona en qui delegui o sigui designada per substituir-la en cas de vacant, absència o qualquevol altra circumstància semblant.

2.- La Junta de Govern, és el màxim òrgan de govern del Consorci i està integrada per tots els membres associats, nats i adherits.PRESIDÈNCIA DEL CONSORCI

La Presidència del Consorci l'ostenta la Sra. Susana Irene Mora Humbert, presidenta del Consell Insular de Menorca.


JUNTA DE GOVERN

 
Membres de la Junta de Govern Titular Suplent
Consell Insular de Menorca Susana Irene Mora Humbert
presidenta del CIM / presidenta del Consorci
 
Ajuntament de Ciutadella Joana Gomila Lluch
batlesa
Jose López Bosch
regidor
Ajuntament de Ferreries Josep Carreres Coll
batle
 
Ajuntament des Mercadal Francesc Ametller Pons
batle
Lluís Arjona Camps
regidor
Ajuntament des Migjorn Gran (1) Pedro G. Moll Triay
batle
(1) Enrique Berlinghieri Martínez
regidor
Ajuntament d'Alaior Misericordia Sugrañes Barenys
batlesa
Emilio Agis Benejam
regidor
Ajuntament de Maó Dolores Antonio Florit
regidora
Manolo Lora Buzon
regidor
Ajuntament de Sant Lluís Remigio Lora Buzón
regidor
(2) Juan M. Pons Sintes regidor
 
Ajuntament des Castell Florencio Conde Camarós
regidor
Jose Luis Camps Pons
batle
(1) Designat en el Ple de l'ajuntament des Migjorn Gran de dia 9.11.2017 ( fins llavors havian estat  els representants municipals la Sra. Mar Ametller Pons, regidora,  com a titular, i el Sr. Pedro G. Moll Triay, batle, com a suplent)

(2) Designat per decret de batlia núm. 670 de 18.7.2018 de l'ajuntament de Sant Lluís 

ORDRES DEL DIA de les Juntes de Govern realitzades durant l'any 2018:
- Extraordinària de dia 19.1.2018
- Ordinària de dia 21.3.2018
- Ordinària de 16.5.2018
- Ordinària de 18.7.2018
- Ordinària de 19.9.2018
- Extraordinària de 27.11.2018

ORDRES DEL DIA de les Juntes de Govern realitzades durant l'any 2017:
- Ordinària de dia 18 de gener de 2017
- Ordinària de dia 15 de març de 2017
Ordinària de dia 17 de maig de 2017
- Ordinària de dia 19 de juliol de 2017
- Ordinària de dia 15 de novembre de 2017
-  Extraordinària de dia 19 de desembre de 2017